Záznamové do auta

Sledují, co se děje na silnici před vámi, v případě kolize danou situaci zaznamenají pro pozdější vyhodnocení.