Výběr dle mapového pokrytí

Co je to Garmin Lifetime? Unikátní služba Garmin Lifetime poskytuje bezplatný přístup k aktuálním navigačním mapám po celoudobu životnosti navigačního přístroje. Mapové aktualizace jsou vydávány až 4x ročně. Proč Garmin Lifetime? Průzkumy dokazují, že nejdůležitější součástí GPS navigací jsou navigační mapy. Kvalita výpočtu trasy, spolehlivost i možnost úspěšně vyhledat cíl, přímo úměrně závisí na kvalitě a aktuálnosti navigačních map. Investice do aktualizace mapových podkladů navigace mohou v průběhu životnosti překročit pořizovací cenu samotného přístroje. Garmin Lifetime poskytuje neomezený přístup ke všem aktualizacím vydaným v průběhu životnosti navigace. I v případě, že budete chtít v budoucnu použitou navigaci série Garmin Lifetime prodat, bude její cena díky aktuálním mapám zaručeně vyšší než u jiných běžně dostupných navigací.