Záruční a mimozáruční opravy

Záruční opravy výrobků značky Garmin:

Reklamace výrobků značky Garmin se uplatňuje u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Reklamace se uplatňuje pomocí prodejního dokladu nebo jiným věrohodným způsobem.

Obchodní partneři/dealeři společnosti, uplatňují reklamaci prostřednictvím elektronického informačního a obchodního systému. Adresa pro uplatnění reklamace je: Garmin Czech s.r.o., Evropská 176, 160 41 Praha 6.

Uplatnění reklamace pro zákazníky společnosti Garmin Czech s.r.o. bez přístupu do elektronického informačního a obchodního systému se provádí prostřednictvím formuláře pro příjem zboží do servisu. Společnost Garmin Czech s.r.o.. se zavazuje přijmout do servisu zboží zaslané společně s kompletně a pravdivě vyplněným formulářem (včetně požadovaných příloh), zaslané na adresu: Garmin Czech s.r.o., Evropská 176, 160 41 Praha 6. Odesílatel se zavazuje zaslané zboží řádně zabalit a označit. Při zaslání zboží s nekompletním, nečitelným nebo nepravdivě vyplněným formulářem se odesílatel vystavuje riziku, že zboží bude zasláno společností Garmin Czech s.r.o. zpět, bez provedení servisního zásahu.

Formulář pro příjem zboží do servisu. (odkaz na stažení).
Formulář je po stažení vyplnitelný v PC.

Adresa pro zaslání zboží ohlášeného prostřednictvím elektronického informačního a obchodního systému společnosti Garmin Czech s.r.o. nebo zboží doplněné kompletně vyplněným formulářem pro příjem zboží do servisu:

Garmin Czech s.r.o., Servisní oddělení, Evropská 176, 160 41 Praha 6.

Na výše uvedené adrese je možné po předchozí domluvě také zboží předat osobně. Nezbytným předpokladem pro osobní předání je prodejní doklad nebo jiné věrohodné doložení platné záruky a prokazatelný popis závady. Bez nezbytných podkladů nebude zboží servisem společnosti Garmin Czech s.r.o. přijato.

Pokud byl Váš výrobek přijat do našeho servisu, můžete se o stavu vyřízení opravy/reklamace dozvědět prostřednictvím výrobního čísla navigace na stránce: www.garmin.cz/rma.

Mimozáruční opravy výrobků značky Garmin:

Mimozáruční opravy výrobků značky Garmin zajišťuje v České republice společnost Garmin Czech s.r.o., Evropská 176, 160 41 Praha 6. Pro rychlý příjem zboží do mimozáručního servisu prosím vyplňte formulář pro příjem zboží do servisu.

Formulář pro příjem zboží do servisu. (odkaz na stažení).
Formulář je po stažení vyplnitelný v PC.

Na výrobky značky Garmin je poskytována servisní podpora i po ukončení výroby příslušného výrobku, minimálně po dobu, po kterou jsou od výrobce k dispozici náhradní díly. U jednodušších závad je cena opravy závislá na ceně náhradních dílů a časové náročnosti opravy. U složitějších závad nebo v případě kompletní nefunkčnosti přístroje se oprava provádí výměnným způsobem za fixní cenu opravy stanovenou společností Garmin. Pro bližší informace nebo cenový odhad opravy kontaktujte společnost Garmin Czech s.r.o. prostřednictvím emailové adresy: [email protected].

UPOZORNĚNÍ: V případě neevropských verzí výrobků značky Garmin je z důvodů nedostupnosti některých náhradních dílů možná omezená možnost servisní podpory. Konkrétní případy jsou řešeny individuálně.

Adresa pro předání zboží na mimozáruční opravu (osobně nebo poštou):
Garmin Czech s.r.o., Servisní oddělení, Evropská 176, 160 41 Praha 6.

Pokud byl Váš výrobek přijat do našeho servisu, můžete se o stavu vyřízení opravy/reklamace dozvědět prostřednictvím výrobního čísla navigace na stránce: www.garmin.cz/rma.