Prohlášení o ochraně osobních údajů

Poslední aktualizace: 18. dubna 2018

Vaše soukromí je pro společnost Garmin Czech s.r.o. důležité. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás chceme informovat o tom, jakým způsobem shromažďujeme, využíváme, sdílíme a ukládáme vaše osobní údaje.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny weby, aplikace a produkty, u kterých je uvedeno. Pokud web, aplikace nebo produkt Garmin odkazuje na jiné prohlášení o ochraně osobních údajů, pak se na používání tohoto webu, aplikace či produktu vztahuje prohlášení z uvedeného odkazu. Máme například samostatné prohlášení o ochraně osobních údajů, které se vztahuje na aplikaci Garmin Connect a na kompatibilní nositelná a jiná zařízení Garmin. Uvedené prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete zde.

„Osobní údaje“ jsou údaje vztahující se k fyzické osobě, která byla nebo může být identifikována.

Prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje tyto kapitoly:

 • Shromažďování a využívání osobních údajů společností Garmin Czech s.r.o.
 • Společnosti, s nimiž společnost Garmin Czech s.r.o. může vaše osobní údaje sdílet
 • Možnosti sdílení vašich osobních údajů a udělení pokynů společnosti Garmin Czech s.r.o. ohledně sdílení vašich osobních údajů
 • Soubory cookie a další technologie
 • Odkazy, aplikace třetích stran a zásady ochrany soukromí třetích stran
 • Zabezpečení
 • Vaše možnosti týkající se marketingové korespondence
 • Zásady týkající se dětí
 • Aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů
 • Uchovávání osobních údajů
 • Možnosti kontroly, úpravy, aktualizace a odstranění vašich osobních údajů

Shromažďování a využívání osobních údajů společností Garmin Czech s.r.o.

Osobními údaji rozumíme údaje, které mohou samy o sobě nebo v kombinaci s jinými získanými údaji identifikovat konkrétního člověka. Pokud s osobními údaji zkombinujeme další údaje (takové, které samy o sobě nemohou jednotlivce identifikovat), zacházíme s takto spojenými informacemi jako s osobními údaji.

Vytvoření účtu na webu společnosti Garmin Czech s.r.o.

Když si vytvoříte účet na webu společnosti Garmin Czech s.r.o., žádáme vás o zadání určitých osobních údajů, například e-mailové adresy či jména. Pokud nechcete, nemusíte uvádět celé jméno. Uvedenou e-mailovou adresu budete společně s heslem používat pro přihlášení ke svému účtu. Váš účet je chráněn heslem. Vaše jméno, případně adresu a telefon používáme pro vyřízení objednávky v případě zaslání zboží poštou nebo kurýrní službou. V případě objednávky s vyzvednutím zboží na prodejně používáme jméno, případně číslo objednávky k identifikaci objednávky na prodejně. Vaše jméno může případně sloužit k ověření účtu, když kontaktujete zákaznickou podporu.

Účely a právní odůvodnění:

E-mailovou adresu ze sociální sítě vloží společnost Garmin Czech s.r.o. do vašeho účtu své služby. Pokud byste se v budoucnu nechtěli přihlašovat prostřednictvím přihlašovacích údajů k sociální síti, můžete používat tuto e-mailovou adresu. Právní odůvodnění zpracování údajů k tomuto účelu je legitimní zájem společnosti Garmin Czech s.r.o. poskytnout vám alternativní metodu přihlášení a zabezpečení účtu.

Nákup produktů na webu společnosti Garmin Czech s.r.o.

Když si zakoupíte produkt na webu společnosti Garmin Czech s.r.o., společnost Garmin Czech s.r.o. od vás získá určité osobní údaje, například jméno, adresu nebo telefonní číslo. Tyto údaje slouží ke zpracování a realizaci vaší objednávky. Údaje z vaší platební karty nesledujeme a neukládáme. Pokud při nákupu na webu společnosti Garmin Czech s.r.o.  použijete platební kartu, údaje z této platební karty zpracovává nezávislá společnost PayU (www.payu.cz). Doporučujeme, abyste si na stránkách PayU zásady ochrany osobních údajů prostudovali.

Účely a právní odůvodnění:

Shromažďujeme vaše jméno, dodací adresu a telefonní číslo pro účely zpracování a realizaci vaší objednávky. Právním odůvodněním zpracování vašeho jména, dodací adresy a telefonního čísla k tomuto účelu je plnění smlouvy. Vaše osobní údaje zpracováváme také jako součást našich procesů zjišťování podvodů. Právním odůvodněním zpracování vašich osobních údajů k tomuto účelu je náš legitimní zájem chránit společnost Garmin Czech s.r.o. a naše zákazníky před pokusy o podvodné transakce.

Komunikace se společností Garmin Czech s.r.o.

Když kontaktujete naši zákaznickou podporu (e-mailem, telefonicky nebo osobně), můžeme shromažďovat další osobní údaje, například jméno, e-mailovou adresu nebo preferovaný způsob komunikace, a také informace o produktech Garmin, které vlastníte, například sériové číslo nebo datum nákupu. Můžeme také vytvářet protokoly událostí, které slouží k diagnostice problémů souvisejících s výkonem produktu či aplikace, a shromažďovat informace související s příslušným problémem. Tyto informace využíváme k tomu, abychom vám poskytli zákaznickou a produktovou podporu. Můžeme také vstupovat do vašeho účtu na stránkách společnosti Garmin Czech s.r.o., abychom vám mohli poskytnout nezbytnou podporu. V rámci zlepšování zákaznických služeb můžeme v souladu s platnými zákony nahrávat a analyzovat vaši komunikaci se zástupci zákaznické podpory a také analyzovat zpětnou vazbu, kterou získáváme prostřednictvím dobrovolných zákaznických průzkumů.

Vaše osobní údaje můžeme využívat ke komunikaci s vámi, například při jednáních ohledně vašeho účtu nebo realizovaných transakcích, při poskytování důležitých informací ohledně vašich produktů či aplikací, při zasílání oznámení v případě významnějších změn tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a v souladu s platnými zákony a možnostmi uvedenými v části Vaše možnosti týkající se marketingové korespondence také při zasílání informací o produktech či aplikacích značky Garmin.

Účely a právní odůvodnění:

Tyto údaje používáme, abychom vám zajistili zákaznickou a produktovou podporu, a ke sledování kvality a typů zákaznické a produktové podpory, kterou svým zákazníkům poskytujeme. Právní odůvodnění pro zpracování těchto údajů k těmto účelům je legitimní zájem společnosti Garmin Czech s.r.o. poskytovat kvalitní produktovou podporu. Právní odůvodnění přihlášení k vašemu účtu Garmin Czech s.r.o., je-li ho třeba kvůli řešení problémů, je váš souhlas, který máte možnost zrušit.

Ostatní případy nakládání s osobními údaji ve společnosti Garmin Czech s.r.o.

Společnost Garmin Czech s.r.o. může osobní údaje využívat pro účely interních statistik a k marketingovým či provozním účelům, například při vytváření přehledů prodejů nebo při sledování a analýze demografických údajů, uživatelských zájmů, tendencí v nakupování a dalších trendů u svých zákazníků.

Společnosti, s nimiž společnost Garmin Czech s.r.o. může vaše osobní údaje sdílet

Ostatní společnosti Garmin

Garmin je nadnárodní společnost. Abychom mohli nabízet naše produkty, aplikace a služby, musíme vaše osobní údaje sdílet s dalšími firmami společnosti Garmin v jiných zemích, například se společností Garmin International, Inc., která sídlí v USA, kde se také nachází řada našich serverů. V jiných zemích mohou platit jiná pravidla pro nakládání s osobními údaji než v zemi, ve které tyto údaje zadáváte. Seznam společností ve vlastnictví společnosti Garmin naleznete zde.

Každý přenos osobních údajů ze společností Garmin v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku do společnosti Garmin International, Inc. v USA probíhá v souladu s modelovými smluvními ujednáními schválenými Evropskou komisí.

Všechny společnosti Garmin jsou povinny dodržovat zásady ochrany soukromí uvedené v tomto prohlášení.

Poskytovatelé služeb

Využíváme služby nezávislých poskytovatelů, kteří pro nás zajišťují určité činnosti, například realizaci vašeho nákupu a jeho dodání, zpracování plateb kartou, zasílání e-mailů, zajišťování reklamy, analýzu využívání našeho webu a aplikací, sledování efektivity našich marketingových kampaní nebo realizaci propojení uživatelů se sociálními sítěmi. Vaše osobní údaje sdílíme s těmito poskytovateli služeb třetích stran pouze k tomu, aby pro nás mohli zajistit příslušné služby.

Zde uvádíme příklad nezávislých poskytovatelů služeb, které v současné době využíváme:

 • Webové služby, rozesílání emailů: služby společnosti Avito s.r.o. umožňují společnosti Garmin Czech s.r.o. správu a zobrazování webových stránek a zasílání e-mailů (v souladu s platnými zákony a možnostmi uvedenými v části Vaše možnosti týkající se marketingové korespondence).
 •  Informační systém, databáze kontaktů: služby společnosti CyberSoft s.r.o. poskytují společnosti Garmin Czech s.r.o. informační systém, správu kontaktů a zasílání e-mailů v obchodním styku (v souladu s platnými zákony a možnostmi uvedenými v části Vaše možnosti týkající se obchodní a marketingové korespondence).
 • Analytické služby: Společnost Garmin Czech s.r.o. využívá poskytovatele služeb třetích stran, kteří jí pomáhají s analýzou využití webových stránek společnosti Garmin Czech s.r.o. a zajišťují související služby. Třetí strany, které v současné době k těmto a souvisejícím službám využíváme, jsou popsány níže v části Soubory cookie a další technologie.

Jiná odhalení a zveřejnění

Vaše osobní údaje můžeme sdělit jiným osobám, pokud k tomu máme váš souhlas v souladu s platnými zákony.

V souladu s platnými zákony můžeme vaše osobní údaje sdělit dalším osobám také v případě, pokud se domníváme, že to je nezbytné či vhodné: (a) dle platných zákonů a nařízení, včetně zákonů a nařízení platných mimo zemi vašeho trvalého pobytu; (b) abychom vyhověli požadavkům právního procesu; (c) abychom mohli reagovat na požadavky úřadů a představitelů ochránců zákona, včetně úřadů a představitelů ochránců zákona mimo zemi vašeho trvalého pobytu; (d) abychom pomohli a podpořili šetření krádeže týkající se produktů či majetku společnosti Garmin; (e) za účelem prosazení jakékoli z našich podmínek či zásad; (f) za účelem ochrany našich operací nebo operací prováděných jakoukoli naší přidruženou společností nebo pobočkou; (g) za účelem ochrany práv, ochrany osobních údajů, bezpečnosti nebo majetku společnosti Garmin, jejích přidružených společností nebo poboček, vaší osoby nebo jiných osob či stran, a (h) za účelem využití dostupných opravných prostředků nebo omezení škod, které by nám mohly vzniknout.

Informace můžeme také předávat přidružené společnosti, pobočce či třetí straně v případě jakékoli reorganizace, sloučení, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo provedení jiného uspořádání části nebo celého podniku, majetku či akcií společnosti Garmin, zejména v souvislosti s bankrotem nebo podobným postupem.

Možnosti sdílení vašich osobních údajů a udělení pokynů společnosti Garmin ohledně sdílení vašich osobních údajů

Propagační akce

Pokud se budete účastnit losování, soutěží či podobných propagačních akcí, můžeme využívat informace, které v rámci těchto propagačních akcí poskytnete. Budou-li podmínky dané propagační akce týkající se zacházení s osobními údaji v rozporu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, platí podmínky propagační akce.

Soubory cookie a další technologie

Ve spolupráci s poskytovateli analytických služeb třetích stran shromažďujeme při každé návštěvě našeho webu určité informace, které nám pomáhají zjistit, jak vy a ostatní návštěvníci webu společnosti Garmin Czech s.r.o. používáte, a získat souhrnné statistiky ohledně využití webu a rychlosti odezvy. Mezi tyto údaje patří adresa IP, geografická poloha zařízení, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku, délka vaší návštěvy, demografické údaje, zobrazené stránky a prokliknuté prvky (například odkazy). Při shromažďování a analýze těchto údajů můžeme na svých webových stránkách či ve svých e-mailových zprávách používat soubory cookie, pixelové tagy, web beacony, soubory clear GIF a podobné nástroje. Tyto údaje nám pomáhají poskytovat lepší a relevantnější obsah webu, sledovat efektivitu reklam, odhalovat a opravovat případné problémy a zlepšovat celkové prostředí webu. Také můžeme pověřit poskytovatele služeb třetích stran, aby naším jménem zajišťovali webovou reklamu. Tito poskytovatelé mohou využívat pixelové tagy a podobné technologie ke shromažďování informací o návštěvách našich webových stránek a tyto informace pak mohou použít k cíleným reklamám. Chcete-li se o tomto postupu dozvědět více a případně takové shromažďování a používání vašich údajů třetími stranami zakázat, navštivte web Networkadvertising.org.

Pokud si nepřejete, aby se informace pomocí těchto technologií shromažďovaly, můžete využít jednoduchého postupu: většina prohlížečů nabízí možnost automaticky odmítat mnoho takových technologií, nebo vám dá na výběr, zda je přijmete či odmítnete. Navíc pokud bydlíte v zemi, jejíž zákony vyžadují získání vašeho souhlasu k používání souborů cookie na našich stránkách, budete mít možnost upravit své nastavení souborů cookie na stránkách s výjimkou určitých souborů cookie, které jsou nezbytné k funkčnosti hlavní stránky, a proto nemůžete zvolit jejich zakázání.

V určitých případech, kdy používáme aplikaci Adobe Flash Player k poskytování speciálního obsahu, jako například videí či videoklipů, využíváme lokálně uložených objektů, takzvaných souborů Flash cookie. Aplikace Flash používá tyto technologie, aby si zapamatovala nastavení, preference a používání podobně jako soubory cookie prohlížeče, ale soubory Flash cookie nejsou řízeny vaším webovým prohlížečem. Informace o tom, jak spravovat nastavení ukládání a soukromí u souborů Flash cookie, naleznete zde.

Zde uvádíme příklad nezávislých poskytovatelů analytických a podobných služeb, které v současné době využíváme:

 • Analytické služby:
  • Google: Ke sledování statistik využití webu a demografických údajů, zájmů a chování uživatelů na našem webu využíváme nástroj Google Analytics. Podrobnější informace o tom, jak tyto analytické informace můžeme využívat a jak můžete jejich používání regulovat, naleznete zde.
 • Sociální sítě: Nezávislé sociální sítě, které poskytují interaktivní moduly plug-in nebo funkce sociální sítě (například propojení s účtem služby Facebook nebo Google a vyhledání přátel nebo označení stránky jako To se mi líbí) na webu společnosti Garmin Czech s.r.o., mohou používat soubory cookie a další prvky (například web beacony) k získávání údajů o vašem využití webu či aplikací. Využívání těchto údajů třetí stranou se řídí zásadami ochrany soukromí, které jsou k dispozici na webu příslušné sociální sítě. Doporučujeme, abyste si tyto zásady důkladně prostudovali. Tyto třetí strany mohou využívat soubory cookie a další sledovací prvky ke svým vlastním účelům a propojit informace o vašem využívání našeho webu s osobními údaji, které o vás mají. Ze sociálních sítí také můžeme získat analytické údaje, které nám pomohou měřit efektivitu našeho obsahu a reklam na sociálních sítích (například počty zobrazení a kliknutí).

Odkazy, aplikace třetích stran a zásady ochrany soukromí třetích stran

Společnost Garmin Czech s.r.o. přijímá přiměřená bezpečnostní opatření, která jí pomáhají chránit svěřené osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním či úpravou.

Zabezpečení

Společnost Garmin Czech s.r.o. přijímá přiměřená bezpečnostní opatření, která jí pomáhají chránit svěřené osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním či úpravou. Případné bezpečnostní riziko nebo incident můžete nahlásit pomocí emailu info@garmin.cz.

Vaše možnosti týkající se marketingové korespondence

Společnost Garmin Czech s.r.o. může v případu Vašeho souhlasu využít vaše osobní údaje k zasílání marketingové korespondence (například e-mailů) související s produkty či službami, které jsou v sortimentu společnosti Garmin Czech s.r.o.. Nesdílíme osobní údaje se třetími stranami za účelem zasílání marketingových materiálů těchto třetích stran.

Pokud si nepřejete, aby vám společnost Garmin marketingové materiály zasílala, upravte si předvolby e-mailu v zákaznickém účtu na stránkách společnosti Garmin Czech s..o. nebo v libovolném marketingovém e-mailu od společnosti Garmin klikněte na odkaz pro odhlášení odběru.

Zásady týkající se dětí

Naše weby a aplikace nejsou určeny dětem do 16 let. Žádáme osoby mladší 16 let, aby své osobní údaje společnosti Garmin Czech s.r.o. prostřednictvím našich webů či aplikací nezasílaly. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje týkající se dítěte mladšího 16 let, podnikneme kroky, abychom tyto informace co nejdříve smazali. Pokud máte informace o tom, že web nebo aplikaci Garmin využívá osoba mladší 16 let, kontaktujte nás prosím na adrese  info@garmin.cz.

Aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů

Čas od času se může stát, že dojde ke změnám tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, neboť průběžně přidáváme nové produkty a aplikace, zlepšujeme stávající nabídky a mění se i technologie a příslušné zákony. Údaje o tom, kdy bylo toto Prohlášení o ochraně osobních údajů naposledy změněno, získáte v popisku „POSLEDNÍ AKTUALIZACE“ v horní části této stránky. Veškeré změny nabývají účinnosti v okamžiku zveřejnění přepracovaného Prohlášení o ochraně osobních údajů na našich příslušných webových stránkách. Upozorníme vás v případě, že budou takové změny věcné, a pokud to budou vyžadovat platné zákony, požádáme o váš souhlas. V souladu s platnými zákony vám bude upozornění zasláno e-mailem nebo bude zveřejněno ve formě oznámení změn na příslušném webu, produktech či aplikacích.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který byly získány, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů (kromě případů, kdy zákon stanoví delší dobu uchovávání).

Možnosti kontroly, úpravy, aktualizace a odstranění vašich osobních údajů

Společnost Garmin Czech s.r.o. podniká přiměřené kroky k tomu, abychom zajistili, že osobní údaje, které shromažďujeme, jsou přesné, úplné a aktuální. Můžete si vyžádat přístup ke svým osobním údajům a požádat o to, aby byly chybné nebo nesprávné údaje aktualizovány. Také můžete požádat o smazání vašich osobních údajů i účtu na stránkách společnosti Garmin Czech s.r.o.. Společnost Garmin Czech s.r.o. bude na vaši žádost reagovat co nejrychleji v souladu s platnými zákony. Z důvodu vaší ochrany můžeme vyřizovat pouze žádosti týkající se osobních údajů spojené s konkrétní e-mailovou adresou, kterou jste použili k zaslání svého požadavku, a v určitých případech musíme před provedením vašeho požadavku ověřit vaši identitu. Můžeme odmítnout zpracovat žádosti, které porušují soukromí ostatních, jsou velmi nepraktické nebo by od nás vyžadovaly provedení činnosti, kterou platné zákony nepovolují. Mimo to se může stát, že platné zákony vyžadují, abychom určité osobní údaje uchovávali delší dobu za účelem archivace, například záznamy týkající se nákupů kvůli záruce a účetnictví.

Žádosti o přístup, opravu či odstranění můžete podávat následovně:

E-mailem: info@garmin.cz  
Poštou: Garmin Czech s.r.o., Evropská 176/16, 160 41 Praha 6, Česká republika