Aktualizace map

Proč aktualizovat mapy v navigacích?

Drtivá většina GPS navigací potřebuje k správnému fungování navigační mapu. Navigační mapa bývá aktuální v době zakoupení nového navigačního přístroje. Postupem času navigační mapy stárnou a mohou vlivem stáří navigovat uživatele navigačního přístroje po cestách, které již neexistují, nebo naopak nevést po cestách, které byly nově postaveny. Většina chyb spojených se špatným výpočtem trasy navigačního přístroje je spojena právě s neaktualizovanými navigačními mapami.

Aktualizace navigačních map v GPS navigacích je ve většině případů spojena s poplatkem za aktualizaci. Vyjímkou jsou navigační přístroje řady Garmin Lifetime, které nabízí po celou dobu fungování navigace přístup k mapovým aktualizacím zdarma.

Garance aktuálnosti navigačních map u nových navigací

Navigační mapy by v navigačním přístroji měly být aktuální v okamžiku zakoupení nové navigace. Protože navigační mapy v paměti navigačního přístroje mohou zastarat během doby, než se přístroj dostane z výroby až k zákazníkovi, nabízí značka Garmin garanci aktuálních map, která se nazývá Garmin nüMaps GuaranteeMaps Guarantee. Pomocí služby nüMaps Guarantee má každý zákazník navigačních přístrojů Garmin možnost zdarma aktualizovat předehrané navigační mapy edice CityNavigator Europe během prvních 60 dnů od prvního použití navigačního přístroje. Aktualizaci map pomocí služby nüMaps Guarantee je možné využít jen jednou v průběhu 60 dnů od prvního použití navigačního přístroje. Pokud zákazník nestihne využít služby nüMaps Guarantee během prvních 60 dnů používání navigace, právo na bezplatnou aktualizaci mapy automaticky zanikne (s vyjímkou navigačních přístrojů řady Garmin Lifetime, které nabízí bezplatnou aktualizaci po celou dobu svého fungování).

Aktualizace navigačních map u starších navigací

Pokud máte starší navigační přístroj a chcete v něm zaktualizovat navigační mapu, je dobré si uvědomit, kterou mapu chcete aktualizovat. Navigační přístroje značky Garmin jsou schopné pracovat s více typy navigačních map a ne vždy je potřeba aktualizovat všechny mapy, které jsou navigačním přístrojem používány. Mezi nejčastěji používané mapy patří: navigační mapa České republiky ATLAS CZECH, turistická mapa České republiky TOPO CZECH a navigační mapa Evropy CityNavigator Europe NT.

Mapa CityNavigator Europe
Mapa CityNavigator Europe je navigační mapou Evropy pro navigace značky Garmin. CityNavigator Europe obsahuje navigační mapy 43 zemí Evropy a mapa s každou novou aktualizací rozšiřuje své pokrytí. Většina navigačních přístrojů značky Garmin obsahuje kompletní mapy 43 zemí Evropy, Pokrytí mapy CityNavigator Europe verze 2011.10mohou ale existovat verze navigací, které mají ve své ceně jen část této mapy. Tyto navigace nejčastěji nesou ve svém označení zkratku EE nebo CEE. Tato zkratka označuje východoevropskou část mapy. Navigace s označením EE obsahují ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko a pobaltské státy. Označení CEE obsahuje mapy ČR, Rakouska, Německa, Itálie, Švýcarska, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Řecka, Chorvatska a pobaltských států.
Aktualizace mapy Evropy jsou k dispozici buď formou jednorázové aktualizace (cena 1.490,- Kč s DPH) nebo formou doživotní aktualizace - licence Lifetime známá z řady navigací Garmin Lifetime - (cena 2.490,- Kč s DPH). Při využití doživotní aktualizace má navigace po celou zbývající dobu svého fungování přístup k budoucím aktualizacím mapy Evropy zdarma.
Mapy CityNavigator Europe se aktualizují zpravidla 4x ročně v měsících duben/červenec/říjen/leden.

Mapa Atlas Czech 2010NTMapa ATLAS CZECH
Mapa ATLAS CZECH je navigační mapou jen České republiky. Tato mapa je vyráběna v České republice a může oproti navigační mapě Evropy CityNavigator Europe obsahovat o něco více podrobností (především detailnost komunikací v malých obcích nebo databáze bodů zájmu). Pokud máte v navigaci k dispozici aktuální mapu Evropy CityNavigator Europe, můžete s ní mapu ATLAS CZECH nahradit. Pokud jezdíte v drtivé většině jízd po území ČR a zdá se vám cena za aktualizaci map Evropy vysoká, můžete používat jen mapu České republiky ATLAS CZECH, u níž je cena za aktualizace v porovnání s mapou Evropy nižší. Aktualizace mapy ATLAS CZECH jsou k dispozici obvykle za cenu 690 Kč s DPH.

Mapa TOPO CZECH
Mapa TOPO CZEMapa Topo Czech   v. 3.1CH je turistická mapa České republiky. Tato mapa je vyráběna v České republice a umožňuje využívat GPS navigaci i mimo automobil (obsahuje detailní mapy i mimo silnice). Mapa TOPO CZECH podporuje v navigaci výpočet nejrychlejší/nejkratší trasy do cíle po oficiálních komunikacích (silnice, ulice). Aktualizace mapy TOPO CZECH vychází obvykle na 690 Kč s DPH.

.
.

.

Specializovaní prodejci navigací dokáží pomoci s aktualizacemi

V případě, že si nejste jisti s verzí či aktuálností vašich map,nebo si netroufáte na provedení aktualizace map v přístroji, obraťte se na vašeho prodejce, který vám s aktualizací ochotně pomůže. viz seznam prodejců

Vámi vybrané produkty k zakoupení
0
Produkty vložené k porovnání
0
Chcete pomoci? Položte nám dotaz!