Evropa a Sev. Ameriky

K plné mapě Evropy ( 45 zemí) přidáváme i silniční mapu Severní Ameriky