Couvací

Při couvání uvidíte v navigaci obraz překážky, kterou máte za vozidlem.