Využití turistických map a programu BaseCamp pro podrobné plánování tras s chytrými hodinkami Garmin fénix

10. srpen 2017
Využití turistických map a programu BaseCamp pro podrobné plánování tras s chytrými hodinkami Garmin fénix

Máte hodinky Garmin fénix a chcete je využít pro navigaci, orientaci v terénu nebo objevování a podrobné plánování nových tras pro kolo, turistiku a další aktivity? Nemějte obavy, je to jednoduché. Připravili jsme pro vás článek s podrobným popisem, jak na to.

Ačkoliv většina hodinek řady Garmin fénix neumí zobrazovat na displeji podrobné mapy (s výjimkou modelů fénix5x), dokáží hodinky velmi dobře posloužit pro navigaci a orientaci v neznámém terénu. Jednou z možností, jak hodinky pro navigaci využít, je ukládat si v terénu důležitá místa, ke kterým se chcete vrátit (například zaparkované auto při sběru hub) nebo do paměti hodinek zadávat body pomocí zeměpisných souřadnic odečtených z papírové mapy nebo z internetu. Tento postup, zejména zadávání souřadnic, není pohodlný a je lepší pro zkušené uživatele. Pohodlnější způsob je využití počítače a podrobné digitální mapy pro plánování a hromadné zadávání cílových nebo orientačních bodů do paměti hodinek.

Plánovací program Garmin BaseCamp + turistická mapa ČR

Program GarminBaseCamp je program, který kdysi Garmin vyvinul pro podporu outdoorových GPS navigací. Díky kompatibilitě produktů je BaseCamp možné využít i v kombinaci s hodinkami Garmin Fénix. Program je volně k dispozici a stáhnete ho na této adrese: http://www.garmin.com/en-US/shop/downloads/basecamp . Program existuje ve verzi pro počítače PC i Mac a je k dispozici plně v českém jazyce. Ideální je použít program v kombinaci s podrobnou turistickou mapou, například mapou Topo Czech. Mapy Topo Czech jsou placené a prodávají se na předehraných SD/microSD kartách a po vložení této karty do počítače nebo externí čtečky karet si program BaseCam tuto mapu načte a zobrazí na monitoru. Program BaseCamp je možné využít i bez komarčních podrobných map s OSM mapami nebo v kombinaci s plánováním tras například na serveru mapy.cz, ale o tom bude řeč dále v článku.

Garmin BaseCamp

Program Garmin BaseCamp stáhnete z výše uvedeného odkazu, nainstalujete a spustíte. Teď dávejte pozor, k ovládání programu Vám dáme pár základních rad, které Vám, jak doufáme, pomohou:

-          Ikony. Na horní liště programu je menu a řádka ovládacích ikon, které můžete podle potřeb přidat. Stačí najet myší na lištu a stisknout pravé tlačítko myši. Ikony ze sady kreslící nástroje, úpravy nebo nástroje mapy jsou pro práci s programem téměř nezbytné.

BaseCamp Ikony

-          Složky/adresáře. Vlevo od mapového okna je sloupcové okno, kde se zobrazují složky/adresáře programu (pozor, nejsou to adresáře na disku), připojené externí zařízení (datová karta, hodinky... – zobrazí se jen v případě, že jsou připojené) a dole pak obsah složek nebo paměti hodinek (zobrazuje se obsah složky nebo zařízení, které je aktuálně vybrané).

BaseCamp Adresáře

-          Volba složky/adresáře. Pokud chcete plánovat trasy, vytvářet body nebo importovat trasy napr. z mapy.cz, musíte mít v levém okně vytvořenou nějakou složku a navíc ji mít vybranou (vyberete ji tak, že na ni kliknete myší, až se podbarví). Trasy, body a další prvky je možné tvořit i přímo v paměti hodinek, pokud je máte připojené a vybrané kurzorem.

BaseCamp Adresáře

-          Vložení podrobné mapy Topo Czech. V mapovém okně se standardně nezobrazuje podrobná mapa, dokud ji do programu nevložíte. Podrobnou mapu můžete získat například na předehrané kartě (např. turistická mapa Topo Czech). Pokud do počítače (nebo do čtečky karet připojené k počítači) vložíte předehranou kartu s mapou, načte program BaseCamp tuto kartu a zobrazí ji v sloupcovém okně vlevo od mapového okna. Po najetí myší na název mapy v levém okně a kliknutí pravým tlačítkem myši vyberete volbu „Vybrat“. Podrobná mapa z karty se následně zobrazí v pravém, mapovém okně. Mapu v okně můžete standardně zmenšovat, zvětšovat, posouvat...

BaseCamp Topo Czech

-          Připojení hodinek. Hodinky připojíte k počítači pomocí nabíjecího USB kabelu. Po připojení by měl počítač hodinky rozpoznat jako USB disk (někdy vyžadují hodinky potvrzení na svém displeji) a následně by je měl rozpoznat i program BaseCamp. Hodinky se zobrazí jako samostatný řádek v seznamu zařízení v levém, sloupcovém okně. Chvíli trvá, než počítač z hodinek stáhne všechna data. Pokud myší kliknete na řádek Úložiště, který je pod názvem hodinek v seznamu zařízení, zobrazí se vám v dolní polovině levého sloupce obsah paměti hodinek, včetně uložených bodů a prošlých tras. Jakýkoliv z těchto prvků můžete zobrazit po výběru v mapovém okně vpravo a případně po dvojkliku upravit název, symbol, barvu... Data z hodinek si můžete také zkopírovat/zazálohovat do složek v horní polovině levého sloupce.

BaseCamp s hodinkami fenix3

-          Plánování tras a trasových bodů. Pokud máte v levém okně vybraný adresář/složku a v pravém okně vidíte mapu, je možné začít s plánováním tras nebo tvorbou bodů. Pozor, vybrání složky v pravém okně je důležité, jinak zůstanou ikony pro plánování šedé a neaktivní. Pokud nahoře v liště nemáte ikony pro plánování, přidáte je po najetí na lištu myší + pravé tlačítko myši a výběr Kreslící nástroje. Existují tři základní nástroje pro plánování: Nový trasový bod, Nová trasa a Nová prošlá trasa. Nový trasový bod použijte, pokud chcete do paměti hodinek přidat místo, ke kterému se budete chtít navigovat nebo které vám má při pohybu v terénu posloužit k orientaci, já si u delších tras přidávám v jejich okolí orientační místa, která mi dávají lepší přehled (Medvědí boudy, Brádlerovy boudy... – při pohybu po trase už z dálky vím, k čemu se blížím). Nástroj nová trasa umí automaticky plánovat trasy po cestách a silnicích, ale nehodí se pro nahrávání tras do hodinek fénix. Pokud použijete tento nástroj, převeďte naplánovanou trasu na prošlou trasu před jejím nahrání do paměti hodinek (více o postupu dále v textu). Poslední nástroj Nová prošlá trasa slouží pro ruční naplánování trasy, kdy myší musíte trasu nad mapou přesně krok po kroku odklikat. Je to pracnější, ale nejspolehlivější. Trasu vytvořenou jako prošlou trasu můžete po jejím vytvoření odeslat do hodinek a v hodinkách se pak podle ní navigovat.

BaseCamp Prošlá trasa

Plánování prošlé trasy

BaseCamp Body

Plánování bodů

-          Pojmenování tras. Při tvorbě bodů a tras nad mapou můžete sledovat, jak jednotlivé body a trasy přibývají v levém, sloupcovém okně – objevují se v dolní polovině. Pokud na některý z těchto prvků kliknete myší, zvýrazní se nad mapou. Při dvojím kliknutí se prvek otevře a umožní editaci – změnu názvu, ikony, barvy... Doporučuji body i trasy pečlivě pojmenovávat. Pomůže vám to později lépe v menu hodinek rozeznat o jaký bod nebo trasu se jedná! Pokud budete mít v menu názvy TRASA1, TRASA2, TRASA3, zapomenete za chvíli, která je která. Názvy LIPNO, ORLÍK, KARLSTEJN jsou mnohem srozumitelnější. U tras můžete změnit i jejich barvu, aby byly na displeji hodinek lépe vidět.

BaseCamp zmena nazvu trasy

-          Přenesení trasy do hodinek. Pokud jste s plánováním u konce, vyberte myší v levém sloupcovém okně ty prvky, které chcete přenést do paměti hodinek, klikněte na nich pravým tlačítkem myši a zvolte Odeslat do... Otevře se okno, kde vyberete mezi zařízeními svoje hodinky a stiskněte OK. Pozor, v levém okně se u připojených hodinek zobrazí vykřičník a probíhající přenos, hodinky do ukončení přenosu neodpojujte, data byste nemuseli v paměti hodinek najít. Při odpojování hodinek je pak lépe bezpečně odebrat hardware pomocí volby v operačním systému počítače.

BaseCamp odeslani do hodinek

Plánování tras pomocí webu www.mapy.cz

Program Garmin BaseCamp umožňuje velmi jednoduše do hodinek dohrát trasy vytvořené na webu mapy.cz. Díky přehlednosti a jednoduché dostupnosti jsou mapy.cz jedním z nejoblíbenějších mapových webů a aplikací. Pokud na serveru mapy.cz naplánujete trasu a uložíte ji jako GPX soubor (volba pro uložení trasy do souboru je pod odkazem Export v pravém, plánovacím okně), je možné tento soubor otevřít v programu BaseCamp a nahrát jej do hodinek postupem, který byl popsaný výše.

BaseCamp a mapy.cz

BaseCamp a mapy.cz

Při otevření GPX souboru musíte mít v programu BaseCamp nejprve vybranou některou ze složek v levém okně, jedná se o složku, do které se uloží nachystaná trasa z GPX souboru z mapy.cz . V menu programu BaseCamp zvolíte Soubor – Importovat do... . V levém okně dole se objeví naimportovaná trasa z webu mapy.cz, trasa bude mít pravděpodobně název „1“ a bude naimporovaná jako prošlá trasa. Trasu byste mohly obratem odeslat do hodinek připojených k počítači, vyplatí se ale ještě před odesláním udělat pár drobných změn:

  1. Přejmenování trasy. Dvojím kliknutím na trasu v levém okně se otevře okno s podrobnostmi o trase, kde můžete změnit název trasy – pojmenujte ji tak, aby vám název připomněl místo nebo důvod vytvoření trasy.
  2. Změna barvy. Tato úprava není úplně nezbytná, ale pokud změníte barvu trasy (standardně černá) na červenou nebo jinou, výraznou barvu, bude na displeji lépe vidět.
  3. Oprava nadmořské výšky. Pokud máte v programu BaseCamp k dispozici podrobnou mapu ČR Topo Czech, můžete před odesláním trasy do hodinek doplnit k trase údaje o nadmořské výšce a během navigace sledovat, jak vypadá výškový profil trasy před vámi a kolik ještě metrů zbývá do cíle vystoupat. Export GPX souboru z mapy.cz má drobnou chybu a v trase chybí výškové údaje, v programu BaseCamp je doplníte tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na název trasy v levém okně dole a zvolíte volbu „Nastavit vybranou trasu na mapovou nadmořskou výšku“.
  4. Nahrání trasy do hodinek. Nyní můžete trasu poslat do hodinek. Klikněte pravým tlačítkem myši na název trasy v levém okně dole a zvolíte volbu Odeslat do... Otevře se okno, kde vyberete mezi zařízeními svoje hodinky a stiskněte OK. Pozor, v levém okně se u připojených hodinek zobrazí vykřičník a probíhající přenos, hodinky do ukončení přenosu neodpojujte, data byste nemuseli v paměti hodinek najít. Při odpojování hodinek je pak lépe bezpečně odebrat hardware pomocí volby v operačním systému počítače.

BaseCamp import trasy z mapy.cz

BaseCamp zmena nazvu trasy

BaseCamp a mapy.cz, oprava výšky

BaseCamp odeslani do hodinek

Naplánovaná trasa v hodinkách fénix

Pokud jste postupovali podle našeho návodu, měli byste mít nyní svoji trasu nahranou v paměti hodinek. Zbývá ji tam jen najít a ukázat jak s trasou v hodinkách pracovat.

Obrázek dole ukazuje, kde trasu v hodinkách najdete (ukázka pořízena na modelu fénix3) a také příklady detailů, které můžete o trase v hodinkách získat. V hodinkách je o trase k dispozici ještě více informací - během navigace vidíte, kolik vám zbývá do cíle, hodinky automaticky upozorní, když se odchýlíte z trasy nebo vám například zobrazí odhad času, kdy dorazíte do cíle - třeba proto, abyste si mohli včas zavolat, aby začali čepovat pivo :-).

Fenix_trasa_v_hodinkach

Jednou z mých nejoblíbenějších funkcí je zobrazení výškového profilu naplánované trasy. Na displeji hodinek je po celou dobu jízdy po trase vidět, co vás před vámi čeká. Kolik metrů musíte ještě zdolat, jak dlouhý je kopes, který právě šlapete na kole, jestli můžete zabrat a kdy si konečně odpočinete jízdou z kopce. Tohle je jeden z důvodů, proč si trasy rád plánuji... Pozor, při plánování tras na mapy.cz je potřeba použít trik na opravu nadmořské výšky programem BaseCamp, jinak trasy z mapy.cz data výškového profilu neobsahuji!

Vyskovy profil trasy v hodinkach fenix

Závěr

Hodinky fénix a také program BaseCamp umí mnohem více, než základní funkce, které jsme zde popsali. Dotazy na postup, jak naplánovat do hodinek fénix trasy je jedním z nejčastějších dotazů, se kterými jsem se u zkušenějších uživatelů hodinek fénix setkal. Tohle je postup, který používám já sám, jistě existují i jiné, ale mě tento přijde jako nejlepší. Možná pro někoho může popis vypadat složitě, ale snažil jsem se ho zpracovat do drobných detailů tak, aby bylo podle něj možné postupovat krok za krokem, včetně sledování názorných obrázků.Naplánování trasy mě podle tohoto postupu nezabere více, než 10-15 minut času. Kratší trasy plánuji v samotném BaseCampu, delší dělám na mapy.cz, které mají přehlednější mapy.

Spojení hodinek s plánovacím programem BaseCamp, s turistickou mapou Topo Czech a s mapovým serverem mapy.cz patří k pokročilým dovednostem při využívání hodinek Garmin fénix. Za mě je to jedna z nejužitečnějších funkcí a na hodinkách se s naplánovanou trasou dovedu obejít i bez podrobné mapy.