Nový software pro Fénix5 a Forerunner 935 přináší měření běžeckého výkonu

08. prosinec 2017 / Czech
Nový software pro Fénix5 a Forerunner 935 přináší měření běžeckého výkonu

Dnes uveřejněná softwarová aktualizace přináší do vybraných GPS hodinek Garmin možnost měření běžeckého výkonu ve wattech. Nový software je k dispozici jen pro vybrané modely hodinek, mezi které patří: Fénix5S, Fénix5, Fénix5X, Forerunner 935 nebo Fénix Chronos.

Měření běžeckého výkonu je vedle měření srdečního tepu a tempa dalším ukazatelem, který pomáhá určit intenzitu zatížení běžce. Podobně, jako u srdečního tepu, i u výkonu je možné jednoduše definovat laktátový práh a aerobní/anaerobní zóny. Výhodou měření výkonu oproti měření srdečního tepu je, že výkon wve wattech není oproti srdečnímu tepu zatížen výchylkami spojenými se zdravotním stavem, stresem nebo jinými faktory ovlivňujícími srdeční tep.

Nová aktualizace operačního softwaru hodinek řady Fénix 5S/5/5X, forerunner 935 a Fénix Chronos přináší zdarma možnost měřit jednoduše wattový výkon při běhu. Kromě kompatibilních hodinek a aktualizace software je potřeba mít k dispozici hrudní snímač srdečního tepu HRM RUN, HRM RUN2, HRM TRI nebo čidlo Running Dynamics Pod.

Pomocí obchodu Garmin IQ Store stáhnete do hodinek datová pole, která na displeji zobrazí hodnoty výkonu. Odkaz na konkrétní IQ aplikace najdete zde: https://apps.garmin.com/cs-CZ/developer/2df7614e-cd02-4940-8df7-cc28410550c9/apps

Power IQ App

Výše uvedená datové pole nastavíte na displeji hodinek do požadovaných obrazovek v nastavení běžeckého profilu v nastavení datových obrazovek. Hodinky watty v průběhu aktivity zaznamenávají a následně zobrazí/vyhodnotí v tréninkovém deníku Garmin Connect:

Garmin Running Power