Měření VO2 Max v hodinkách a cyklopočítačích Garmin

20. listopad 2018 / Běh, Kolo
Měření VO2 Max v hodinkách a cyklopočítačích Garmin

Možná jste už slyšeli o hodnotě VO2 Max, která je ukazatelem výkonnosti sportovce. VO2 Max představuje ukazatel vyjadřující maximální množství kyslíku, které je tělo schopno přijmout. Měření se provádí v mililitrech na kilogram tělesné hmotnosti za minutu, přičemž platí, že čím vyššího čísla dosáhneme, tím lepší je naše výkonost. Sportovec s vyšším VO2 Max má předpoklad k snadnějšímu dosažení lepšího sportovního výsledku. Důvodem je to, že sportovec s vysokým VO2 Max je oproti sportovci s nižším VO2 Max schopen při sportovním výkonu využít větší množství kyslíku. Pokud svalům dodáme více kyslíku, dokážou vykonat více práce a současně dochází k rychlejší regeneraci a pomalejší únavě.


Jak Garmin provádí výpočet VO2 Max?

Výpočet je v přístrojích Garmin prováděn automaticky během sportovní aktivity na základě rychlosti/tempa, srdečního tepu a případně wattového výkonu. Přesnost určení VO2 Max je u Garminu docílena postupně a čím více aktivit se sporttesterem absolvujete, tím přesnější bude výsledek. Do výpočtu cyklistického VO2max vstupuje pak ještě hodnota wattového výkonu.

Níže pro zajímavost hodnota VO2 Max z Garmin Forerunner 935, kde je vidět rozdíl hodnot mezi cyklistikou a během (obě hodnoty se mohou v závislosti na zaměření sportovce lišit):

VO2 Max určené pro cyklistiku  VO2 Max určené pro běh

Srovnání s laboratorními výsledky

V nedávné minulosti bylo jedinou možností zjištění hodnoty VO2 Max návštěva specializovaného pracoviště a absolvování náročného zátěžového testu. Sportovní hodinky nyní představují alternativu. Na základě testů se ukazuje, že rozdíl výpočtu hodnoty VO2 Max mezi hodinkami a laboratoří je minimální. Potvrzením může být například graf z Univerzity Edwardswille v Illinois, která se problematice stanovení VO2 Max věnovala.

 

Hodnota „0“ představuje v grafu výsledek měření VO2 Max z laboratorního testu, sloupce pak odchylku v určení VO2 Max mezi hodinkami a laboratoří. Samostatně byly hodnoceny ženy a muži, a také hrudní snímače srdečního tepu versus optické snímače. Pro test byly použité hodinky Garmin Forerunner 230 a Garmin Forerunner 235 s optickým měřením tepu na zápěstí. Při měření tepu pomocí hrudního pásu byl rozdíl v určení hodnoty VO2 Max mezi hodinkami a laboratoří na úrovni 1-1,25 ml/kg, což představuje přesnost cca 2%-4% v závislosti na výši hodnoty VO2Max. Při použití optického měření tepu je přesnost určení VO2 Max horší, ale pro většinu uživatelů stále v rámci přijatelné tolerance. Rozdíl je v tomto případě daný omezenou přesností optického měření tepu, které se obecně ví a která se týká především intervalových tréninků s rychlými změnami srdečního tepu.

Interpretace vašeho skóre VO2 Max

Při interpretaci výsledku nelze jednoduše říct, že nízké skóre VO2 Max znamená špatnou kondici. Stejně jako většina aspektů fyzické výkonnosti, i efektivita, s jakou vaše tělo využívá kyslík – a tedy i rozsah vašeho skóre VO2 Max – závisí do určité míry na genetických předpokladech. Skóre VO2 Max není pevně dané a reaguje na to, jak žijete, a především jak trénujete. Se správným přístupem má každý možnost své VO2 Max skóre zlepšit.

Tabulka níže uvádí úrovně hodnoty VO2 Max s ohledem na věk a pohlaví:


Nejmenší šanci na zlepšení skóre VO2 Max mají špičkoví sportovci, kteří jsou už tak ve vynikající formě a VO2 Max se tak pohybuje na hranici jejich možností. Pro zajímavost rekordmani s historicky nejvýše naměřenou hodnotou jsou tito:

VO2 Max představuje skvělé měřítko nejen pro vrcholné sportovce, ale i pro lidi, kteří zkrátka chtějí žít aktivně a zdravě.

Něco navíc..

Funkce TrueUp

Novější zařízení Garmin (řada Fenix 5, 5+, Forerunner 645, Forerunner 935, Chronos, Edge 130, 520+, 820 a 1030) podporují tzv. funkci Physio TrueUp. Tato funkce umožňuje, aby všechny aktivity typu běh, kolo nebo plávání se synchronizovali napříč zařízeními Garmin, které Physio TrueUp podporují. To znamená, že dochází k aktualizace hodnoty VO2 Max, doby regenerace a stav tréninku nezávisle na přístroji se kterým trénink absolvujete. Vaše tréninková data tak budete mít stále aktuální nezávisle na přístroji Garmin, který zrovna používáte.