Garmin BlueChart® g3 jsou prémiové námořní mapy

13. březen 2019
Garmin BlueChart® g3 jsou prémiové námořní mapy

Podrobné námořní mapy nově s daty GARMIN a NAVIONICS

Pro navigační přístroje Garmin jsou k dispozici nové, podrobné navigační mapy, které kombinují mapové podklady Garmin a Navionics. Jsou k dispozici ve dvou základních formátech: Garmin BlueChart g3 a Garmin Bluechart g3 Vision.

Bluechart g3 Garmin BlueChart® g3 jsou prémiové námořní mapy Garmin BlueChart® g3 jsou prémiové námořní mapy

Oba formáty map nabízí funkci Auto Guidance, pomocí které je kompatibilní námořní navigace schopna automaticky vypočítat trasu na moři mimo mělká místa nebo místa s omezenou výškou. V nastavení funkce AutoGuidance je možné zvolit vzdálenost, se kterou se automaticky generovaná trasa bude vyhýbat potenciálně nebezpečným místům. Mapy, na základě hloubky, zobrazují stínování dna v 10 hloubkových stupních. Rozmezí hloubkových stupňů je možné nastavit automaticky, ale i ručně. Hustota hloubkových linií je až 30 cm, podle složitosti terénu a vzdálenosti od pobřeží.


Formát Garmin BlueChart g3 obsahuje plnohodnotné podrobné námořní mapy, je vhodný jak pro starší, tak i nové mapové plottery a ruční GPS navigace. Mapa má k dispozici data pro funkci Auto Guidance. Formát BlueChart g3 nepodporuje zobrazení mapy z ptačí nebo rybí perspektivy.

Formát Garmin BlueChart G3 Vision je vhodný pro většinu v současné době používaných mapových plotterů a výkonnější ruční přenosné námořní navigace (např. GPSMAP 276Cx). Formát BlueChart G3 i G3 Vision podporuje automatický výpočet trasy do cíle na základě ponoru/výšky lodě a obsahuje pohled na námořní mapu z ptačí/rybí perspektivy.

Mapy BlueChart G3 Vision jsou k dispozici na předehraných SD/microSD datových kartách velikosti S (Small), R (Regullar), L (Large). Všechny mapy mají maximální možnou podrobnost a liší se jen velikostí území, které pokrývají. Mapy jsou k dispozici pro většinu pobřežních oblastí světa. Seznam nejběžnějších map uvádíme v tabulce níže, v případě zájmu o jiná území včetně oblastí Ameriky nebo Asie se obraťte na obchod nebo technickou podporu Garmin.cz. Vybraná území Evropy a Ameriky jsou kromě námořních map pokryta také vnitrostátními podrobnými plavebními mapami, v případě zájmu se pro bližší informace obraťte na obchod nebo technickou podporu Garmin.cz.

Seznam nejběžnějších námořních map:

Název mapy

Oblast

Obrázek

Formát

Cena

HXEU014R (Regullar)
010-C0772-20

Jaderské moře

HXEU014R.JPG

BlueChart G3

3.990 Kč

VEU452S (Small)
010-C0796-00

Severní Jaderské moře

VEU452S.jpg

BlueChart
G3 Vision

5.290 Kč

VEU014R (Regullar)
010-C0772-00

Jaderské moře

VEU014R.jpg

BlueChart
G3 Vision

7.390 Kč

VEU723L (Large)
010-C1157-00

Středozemní moře

VEU718L.jpg

BlueChart
G3 Vision

10.590 Kč

1 Funkce Auto Guidance je k dispozici pro plánovací a orientační účely a v žádném případě nenahrazuje a nepřebírá odpovědnost za běžné námořní navigační postupy.