Garmin v Česku zprovoznil živé dopravní informace, fungují skvěle

Kdo má zkušenosti s automobilovými navigacemi, dá nám za pravdu, že na globálně šířené TMC dopravní informace v ČR nebývá obvykle spolehnutí. Nový systém živých dopravních informací, který dnes spustila značka Garmin, poskytuje ve srovnání s TMC mnohem lepší výsledky. Podívejte se na první testování.

Kde se berou dopravní informace?

TMC dopravní informaceDosud nejčastěji využívané aktuální dopravní informace, označované také jako TMC, vznikají na dopravním dispečinku, který shromažďuje informace z různě dostupných zdrojů a tyto informace poskytuje dále k dalšímu šíření. TMC využívá pro šíření dat rádiový signál. Informace se do navigace dostávají prostřednictvím rádiových vysílačů, které v automobile využíváte například pro poslech rádia. Navigace má v sobě (nebo častěji ve svém napájecím kabelu) rádiovou anténu, která je schopna informace přijmout a přenést do navigačního přístroje.
Výhodou TMC přenosu je, že je většinou k dispozici bezplatně a to ve většině zemí Evropy. Stačí vlastnit kompatibilní navigaci vybavenou TMC anténou/přijímačem. Nevýhodou TMC je, že informace nejsou často dostatečně aktuální a podrobné. To je i případ našeho území. Ve vysílání se často objevují zastaralé informace nebo jiné důležité informace chybí. Výsledkem je nízká spolehlivost a tím pádem i omezená použitelnost.

Živé dopravní informace jsou na rozdíl od TMC nejčastěji pořizovány pomocí monitoringu pohybu mobilních telefonů. Neznamená to, že by operátor sledoval každého konkrétního uživatele, ale je schopen určit, kde je vyšší hustota mobilních telefonů a odhadnout, jakou rychlostí a směrem se taková skupina telefonů pohybuje. Zpracováním podobných informací vzniká tzv. zátěžová mapa, která slouží jako zdroj dopravních informací.

Živé dopravní informace a Garmin Smartphone Link

Podobně získané dopravní informace jsou přenášeny prostřednictvím sítě mobilních telefonů zpět k uživateli. Do automobilové navigace se dostanou pomocí bezdrátového propojení navigace s mobilním telefonem za pomocí technologie Bluetooth. Výhodou živých dopravních informací je jejich vysoká aktuálnost a podrobnost. Nevýhodou je nutnost vlastnit chytrý mobilní telefon, nejlépe s datovým tarifem. Další nevýhodou je prozatím omezené využití v zahraničí, kde datové přenosy vychází stále poměrně draze.

Živé dopravní informace pro navigace Garmin

Garmin Smartphone Link aplikaceŽivé dopravní informace pro navigace Garmin jsou přijímány pomocí mobilní aplikace Garmin Smartphone Link. Tato aplikace je zdarma na stažení pro chytré mobilní telefony Android a iOS. Najtete ji v knihovně aplikací Google Play (OS Android) nebo App Store (zařízení Apple), odkud se dá zdarma stáhnout.
Aplikace Garmin Smartpnohe Link se po stažení spustí na mobilním telefonu. V aplikaci je možné si na displeji telefonu prohlédnout aktuální dopravní situaci, předpověď počasí, nebo například vyhledat cíl trasy a poslat jej bezdrátově do navigace. Pokud na telefonu zapnete Bluetooth přenos, a telefon spárujete s kompatibilní automobilovou GPS navigací, převezme navigace živé dopravní informace, zobrazí je na svém displeji a bude s nimi počítat při doporučení optimální trasy k cíli. Navigace bere ohled na dopravní informace nejen v okamžiku výpočtu trasy, ale i během samotné navigace. Na displeji se zobrazují informace o tom, v jaké části trasy vás čeká zdržení, jak je dlouhé a případně kolik času můžete ušetřit v případě, kdy zvolíte navrženou objízdnou trasu.
Při využití živých dopravních informací je potřeba mít v mobilním telefonu k dispozici některý z paušálních datových tarifů od mobilního operátora. Živé dopravní informace přijímají na mobilním telefonu datové informace, které by se při nevhodném tarifu na mobilním telefonu mohly prodražit. Většina chytrých mobilních telefonů má ale plošný datový tarif aktivován z důvodu přístupu na internet nebo do emailu. Podobně jako u prohlížení internetu, je potřeba si dát v případě příjmu živých dopravních informací pozor na roamingové datové přenosy při jízdě do zahraničí.

Které autonavigace dokážou přijímat živé dopravní informace?

Jednou z podmínek využití živých dopravních informací je mít k dispozici kompatibilní model automobilové navigace. Díky tomu, že se technologie živých dopravních informací objevila až v posledních letech, jsou s ní kompatibilní pouze novější navigace. Živé dopravní informace byly původně placenou službou, od poloviny letošního roku ale Garmin poskytl pro kompatibilní navigace bezplatný provoz. Bezplatný provoz platí dokonce i zpětně pro všechny starší, kompatibilní navigace.

Seznam navigací kompatibilních s živými dopravními informacemi:

-           Garmin nuvi 2xx7 s integrovaným Bluetooth přenosem (nejčastěji nuvi 2497, nuvi 2597, nuvi 2797)

-          nová řada Garmin nuvi 2xx9 s integrovaným Bluetooth (nuvi 2589, nuvi 2689, nuvi 2789)

-          Garmin nuvi 3597 a Garmin nuvi 3598

Test živých dopravních informací

Živé dopravní informace jsme vyzkoušeli v pátečním pražském provozu. Rozhodně zajímavý je pohled na dopravní informace z centra Prahy, které se zobrazují v mobilní aplikaci Garmin Smartphone Link (viz. obrázek). V aplikaci je u každé ikony s dopravní informací k dispozici bližší pojmenování místa a rychlost, jakou se auta na komunikaci pohybují. Informace zobrazované na displeji navigace nejsou tak husté, jako na displeji telefonu, navigace dopravní informace průměruje pro danou komunikaci a vytváří seznam úseků, které jsou dopravou zasaženy.

Živé dopravní informace Garmin

Oproti TMC jsou živé dopravní informace mnohem hustší a ucelenější. Zajímavý byl výjezd z města, směrem na Strakonice kde navigace hlásila zpomalený provoz u všech zúžení vozovky z důvodu oprav a také při průjezdu obcí Chraštice. Průjezdy zúženími byly +/- plynulé, jen z důvodu rychlostního omezení docházelo ke zhuštění dopravy.

Doprava Dobříš

Před obcí Chraštice se objevila kratší kolona bez výrazného časového zpoždění. Důvodem kolony byla dopravní nehoda v centru obce. Nehoda byla na silnici označena a probíhalo její vyšetřování. Stupeň dopravy je patrný z fotografií pořízených v průběhu cesty. V dopravních informacích z TMC vysílání tyto události nebyly k dispozici.

Foto doprava Chrášť Foto doprava Chrášť

Doprava Chrášť Doprava Chrášť

Závěr, kdy se živé dopravní informace vyplatí?

Přenosné automobilové navigaci používám již dlouho a s dopravními informacemi mívám většinou negativní zkušenosti (s výjimkou některých zahraničních cest, například do Itálie nebo Německa). Zastával jsem dokonce názor, že díky nespolehlivosti se na dopravní informace nedá spoléhat a tudíž jsou často nepoužitelné.

Garmin Smartphone Link Garmin Smartphone Link Garmin Smartphone Link Garmin Smartphone Link Garmin Smartphone Link

Fungování živých dopravních informací mne ale opravdu překvapilo. Pro časté cestování po České republice mohou být skutečným přínosem. Podle mých zkušeností popisují živé dopravní informace zatím nejreálnější popis aktuální dopravní situace na silnici i s průběžnou aktualizací po dobu jízdy. Pokrytí signálem mobilních operátorů je u nás na velmi dobré úrovni a informace jsou tak k dispozici plošně.

Proč píši o České republice? Dosud jsou pro živé dopravní informace omezující drahé poplatky za roamingový provoz mobilních telefonů. V okamžiku, kdy dojde k plánovanému zrušení roamingových poplatků, dokážou živé dopravní informace plně nahradit TMC nejen u nás, ale i v zahraničí.

Při využití živých dopravních informací je potřeba myslet na omezenou výdrž mobilních telefonů v případě využití Bluetooth přenosu a aktivních datových přenosů. V automobilu je v takovém případě téměř nezbytné mít mobilní telefon připojen k nabíječce.

Garmin živé dopravní informace Garmin živé dopravní informace

Při zkoušení jsem měl jedinou negativní zkušenost v okamžiku, kdy jsem telefon od navigace odpojil. Navigace v takové chvíli nijak neupozornila na ztrátu spojení s telefonem a nadále zobrazovala naposledy poskytnuté informace. V případě, že dojde k přerušení spojení s telefonem tak můžete jet několik desítek kilometrů, než navigace přestane zobrazovat starší dopravní data (cca 20 minut).  I z toho důvodu je lepší mít ve voze telefon připojen k automobilové nabíječce.

Zasílat novinky a akce

aktualizace mapregistrace produktu

Vámi vybrané produkty k zakoupení
0
Produkty vložené k porovnání
0
Chcete pomoci? Položte nám dotaz!